TANCAMENTS I  TECHOS:

 

   

   

Tancament

 

Techo fixe

 

Techo mòvil

 

   

   

 

Tancament terrassa

 

Plegable vidre

 

Plegable exterior

 

 MATERIALS DE TECHO:

 

 

   

 

   

 

Panell de sandwich

 

Panell de teula

 

Techo polícarbonat

 

CLARABOIES I FINESTRES DE TECHO:

 

 

   

   

Claraboia abatible

 

Claraboia fixa

 

Finestra de techo

 

 

 

 

UA-29894974-1