CORREDERES: 

 

   

 

   

 

 

     

Sèrie Corredissa elevable de 110 mm amb ruptura de pont tèrmic

  Sèrie Corredissa de 76 mm amb ruptura de pont tèrmic 

Sèrie Corredissa de perimetral 18 mm.

   

 

 

 

           

Balconera corredissa elevable amb ruptura de pont tèrmic

 

Balconera corredissa amb ruptura de pont tèrmic

 

Finestra corredissa perimetral 

 

Finestra oscilobatient de 45 mm amb ruptura de pont tèrmic

 

 ABATIBLES Y OSCILOBATIENTS:

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Sèrie abatible/oscilobatient de 65 mm amb ruptura de pont tèrmic

 

Sèrie abatible/oscilobatient de 55 mm amb ruptura de pont tèrmic

 

Sèrie abatible/oscilobatient de 45 mm.

 

 

  La fabricació y montatge de portes i finestres d'alumini representa la principal activitat de aquesta societat. Les portes y les finestres son la conexió amb el mon exterior y la targeta de presentació de la seua llar. El client pot solicitar-les fetes a mida a més de poder elegir entre tot tipus de perfileries d'alumini i el color de les mateixes, desde el blanc hasta el color inox o colors que imiten a la perfecció la madera, en la practicitat d'un material com l'alumini.

La carpinteria va acompanyada de vidre de camara de la alta qualitat que assegura una aillament térmic i de só respecte del exterior de la vivenda, el que genera un considerable estalvi energetic. Informes del plan renove de portes i finestres fent qlick en aquest enllaç: http://www.ivace.es/

També disposem d'un alta gama de compactes de persiana, mosquiteres y mallorquines per a complementar la protecció solar de les teues finestres y portes.

UA-29894974-1